Çalışma Alanlarımız

- Aile Hukuku (Boşanma, Maddi, manevi tazminat davaları, nafaka davaları, aile konutu şerhi, mal paylaşımı, katkı payı alacağı vb.)

- İcra Hukuku

- Gayrimenkul Hukuku (Kooperatifler, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklar)

- Kira Sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ihtilaflar (Tahliye ve kira alacaklarının tahsili)

- Yabancılar Hukuku (Her türlü alım satım sözleşmesi, bunlardan kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar)

- Ceza Hukuku (Soruşturma aşamasından davanın son aşamasına kadar dosyanın takibi)

- İdare Hukuku (Her türlü iptal ve tam Yargı Davaları)