Hoşgeldiniz...

Bu site;
Türkiye Barolar Birlii Reklam Yasa Yönetmelii Madde 9'da belirtilen, "Teknolojinin ve bilimin olanak tand her tür ortamda, avukatlk mesleinin onur ve kurallarna, avukatlk unvannn gerektirdii sayg ve güvene, Türkiye Barolar Birlii tarafndan belirlenen 'Avukatlk Meslek Kurallar'na aykr olmayacak ekilde kendisini ifade etme hakkna sahiptir."
ilkesine dayanlarak hazrlanmtr.